Pure Algae teamet

Pure Algae har et stærkt team bag sig.

Teamet

Lasse Hornbek Nielsen

Operations & Development
lasse@purealgae.dk

Tine Breckling Rolander

Business Development & Communications
tiro@purealgae.dk

Camilla Rafael Jensen

Business Development & Communications
camilla@purealgae.dk

Bjarke Thomsen

Technical Development
bjarke@purealgae.dk

Mads Kirk Deichmann

Engineering – Student Assistant
mads@purealgae.dk

Theodor Hüttel

Biology – Student Assistant
theodor@purealgae.dk

.

.
.

CEO & Founder

Esben Rimi Christiansen

Siden Esben var 9 år, har han søgt efter måder, hvorpå han kan være med til at beskytte og genoprette vores natur. Igennem sin opvækst ved en lille idyllisk by kaldet Nødebo, erfarede han, at en forurening fra et tidligere imprægneringsfirma truede hans barndomssø, Esrum Sø. Igennem sit bachelorprojekt gik han direkte til undersøgelsen af omfanget af denne forurening, og han nåede frem til markante resultater både vedrørende søens og forureningsgrundens miljømæssige tilstand samt potentialet ved forskellige oprensningsmetoder.

Oprensningsmetoderne, som Esben fordybede sig i, kaldes bioremediering – en biologisk rensning. Alger, såsom tang, er yderst egnede til at oprense vand forurenet med næring. Høje næringsindhold i have og søer fører til vild algevækst, som kan resultere i iltsvind, der i sidste ende har fatale konsekvenser for livet i de gældende økosystemer.

Ved at dyrke tang kontrolleret, kan vi reducere de høje næringsindhold lokalt, og dette er i sidste ende Esbens ultimative mål – at bruge overskudsnæring til at levere en sund og bæredygtig fødevarekilde.

Advisory Board

Erik Aagaard

Strategic Advisor

Martin Breum Sønder

Strategic Advisor

Lise Haahr Hanneslund

Strategic Advisor

Annette Bruhn

Scientific Advisor

Lone Thybo

Scientific Advisor

.

.

.

.

.

.

strategic Advisor

Erik Aagaard

Erik Aagaard har en lang karriere som produkt- og forretningsudvikler bag sig.
I dag er han pensioneret, og byder ind med sin store erfaring og passion for udvikling.

Erik har tidligere bestredet stillinger såsom Head of R&D, Head of Project Department, Head of Supply Chain, Engineering Director samt VP Engineering kombineret med en MBA inden for Technology and Organization.

Følg Erik på LinkedIn

Strategic Advisor

Martin Breum Sønder

Associeret Partner / Advokat (L) hos INNOVA Advokatfirma
Martin bidrager med sin store kommercielle indsigt. Gennem sit arbejde som advokat, har han desuden mange års erfaring med udarbejdelse- og fortolkning af kommercielle kontrakter o.lign. Som betroet rådgiver og sparringspartner for erhvervslivet, har Martin stor indsigt i forretningsudvikling, strategiarbejde og samhandelsforhold.

Følg Martin på LinkedIn

strategic Advisor

Lise Haahr Hanneslund

Konsulent – Repræsentant for Erhvervshus Midtjylland’s Iværksætterprogram
Lise Haahr Hanneslund er et erfarent bestyrelsesmedlem og har stor indsigt i entreprenørskab, strategisk planlægning samt coaching af henholdsvis NGO’er og B2B’s.

Følg Lise på LinkedIn

Scientific Advisor

Annette Bruhn

Seniorforsker, Ph.D. i Marinbiologi, Aarhus Universitet

Annette Bruhn er seniorforsker på Aarhus Universitet med dyrkning af tang og effekter på havmiljøet som kerneområder. Med 10+ års erfaring inden for dyrkning af tang, og som leder for en række projekter med kommercielle vinkler på tang, skriver Annette sig ind som en af Danmarks førende algeforskere. Hun er trådt ind som rådgiver i Pure Algae Denmark for at få forskningen i spil.

Følg Annette på LinkedIn

Scientific Advisor

Lone Thybo

Forskningsleder (Kattegatcentret), Cand.scient. i Marinbiologi, Aarhus Universitet.

Lone har 10+ års erfaring med dyrkningsmetoder og anvendelse af tang. Sammen med Annette Bruhn etablerede hun Algecenter Danmark i 2010, med et fokus på at skabe fremdrift i produktion og anvendelse af makroalger i Danmark. AlgeCenter Danmark fungerer desuden som knudepunkt for algeforskning i forbindelse med dyrkning og bioremediering.

Følg Lone på LinkedIn