Hvorfor tang?

Pure Algae Denmark stræber efter at være frontløbere inden for grøn og bæredygtig udvikling. Med vores innovative teknologi og tankegang, vil vi bidrage til en cirkulær bioøkonomi, hvor vi giver mere tilbage til kloden, end vi bruger af dens ressourcer. Derfor har vi som den første virksomhed i Danmark udviklet et kontrolleret landbaseret anlæg, hvor vi kan dyrke tang af højeste kvalitet året rundt, på klima- og miljøvenlig vis.

Tang og klimaforandringer

Tiden for tang er nu

Vejret i Danmark har i 2018 slået mange varmerekorder. Tørken har haft indflydelse på landbrugets udbytte, og en af de foreslåede løsninger har været i højere grad at vande markerne i tider med mindre nedbør.

70% af jorden er dækket af vand, hvoraf 1% er ferskvand, som ikke er bundet som is eller sne.1

Når vi dyrker tang, behøver vi ikke at trække på de beskedne 1%, for dyrkningen kan ske udelukkende med saltvand.

Og hvis vi dyrker tang, så får vi en fødevare, som er rig på mineraler, vitaminer og sundhedsfremmende stoffer. Det er ligefrem blevet dokumenteret, at grise, som fodres med alger, har et mindre behov for medicin. 2 3

Læs mere om bæredygtig produktion af tang

TANG ER BÆREDYGTIGT

Stol på tang

Alger er ansvarlige for 50% af jordens fotosyntese4, hvorigennem der bindes kuldioxid (CO2) og produceres ilt (O2). Alger kan dermed have en positiv indflydelse på miljøet, hvis vi kontrollerer denne proces.
I søer, fjorde og selv langs kysterne i Danmark oplever vi problemer med en ukontrolleret overvækst af alger. Overvæksten skyldes ofte forhøjede koncentrationer af næring i lokalområderne. En kontrolleret vækst af alger kan være med til at reducere disse næringskoncentrationer, så vi får et sundere miljø.

Pure Algae Denmarks vision er at blive Danmarks første fødevare-leverandør af tang dyrket i kontrollerede landbaserede systemer. Sådan kan vi imødekomme høj kvalitet og fuldkommen renhed, hvilket kan komme til fordel for vores miljø og sundhed.