De rette mennesker med den rette energi!

Hvem er de rigtige til at løse opgaven, som endnu ikke er blevet løst i Danmark? 

En af de største udfordringer ved at kommercialisere landbaseret dyrkning af tang i Danmark er at opnå de optimale vækstbetingelser for tang med det minimale forbrug af energi. Danmarks måske stærkeste hold til denne opgave har sat sig opgaven for – de går under virksomheden, Solar Cooling, og sammen vil vi nu starte etableringen af Danmkars første kommercielle landbaserede dyrkningsanlæg til tang. 

Vi står over for en stor udfordring, men vi er opsatte på at løse den! 

Fra idé til prototype.

 

Play Video

December 2018

Grenå som Danmarks Tangmekka.

Tang dyrkes allerede til havs flere steder i Danmark, men potentialet for dyrkning af tang er større end kun det. Under den årlige tangkonference i Grenå stillede vi op til et indslag i TV2 Østjylland og Erhverv Djursland for at fortælle om, hvorfor det ikke er nok kun at dyrke tang til havs. 

Vi vil gøre det nemmere, sundere og mere effektivt.

Har du prøvet at lave mad med tang, som du selv har været ude og plukke? Måske har du så bemærket, eller måske kan du forestille dig, at det er en rimelig omstændig process. Det er en process, hvor vi er styret af vejret og årstiden, og kvaliteten af den tang vi finder er meget varierende. Vi vil gøre det nemmere, sundere og mere effektivt, derfor dyrker vi tang i kar på land under kontrollerede og rene forhold. Når vi dyrker tang under disse forhold, så kan vi på et område af én hektar løbende opnå et udbytte på sammenlagt 45 tons tørret tang over sommerperioden alene (Figur 1). Ved at sammenligne dette udbytte med lignende afgrøder kan vi få en forståelse for, at denne fødevare netop kan få stor betydning i en verden, hvor vores ressourcer er knappe. 

Målet er, at Pure Algae Denmark inden for en årrække vil have dyrkningsarealer, som strækker sig over en hektar, men det er ikke der vi starter. Vi starter i Grenå, og hvis du vil vide, hvorfor, så tag endelig og læs artiklen fra Erhverv Djursland: “Tangmekka på spidsen”. 

Figur 1) Sammenligning af udbytter for søsalat og andre afgrøder over én sæson. 

Bruhn, A., Dahl, J., Nielsen, H.B., Nikolaisen, L., Rasmussen, M.B., Markager, S., Olesen, B., Arias, C. & Jensen, P.D. 2011. Bioenergy potential of Ulva lactuca: Biomass yield, methane production and combustion. Bioresource Technology, 102, 2595–2604, 10.1016/j.biortech.2010.10.010.

Nogle tangarter kræver mere opmærksomhed.

Kender du søsalat? Den har en fin smaragdgrøn farve og en frisk smag. Den er rig på vitaminer, mineraler, fibre og proteiner, og så den er særdeles velegnet til at spise. Vi kan plukke den i havet om sommeren, men den forsvinder over vinteren. Skal vi vente på den kommer tilbage, eller skal vi have mulighed for at have adgang til denne råvare overe vinteren også?

Ved at dyrke søsalat i kar på land, så kan vi sørge for, at denne sunde ressource kan leveres frisk over hele året. Nøglen til dette er et konrolleret system, hvorigennem vi kan garantere, at vores tang vokser op med kun det bedste fra havet.

Hvis du vil vide mere, så se indslaget fra TV2 Østjylland, “Samsø har kartoflerne – i Grenå satser man på tang”.  

Oktober 2018

Vi har brug for at vide mere om tang.

Både inden og sideløbende med Pure Algae Denmark, har Esben Rimi været aktiv i formidling om, hvordan vi kan anvende tang som en ressource for vores og miljøets bedste. Igennem projekt Hovedet i Havet, et formidlingsprojekt under Aarhus Universitet, har Esben Rimi været med på messer, festivaller og events samt besøgt skoler rundt omkring i landet for at undervise og fremlægge noget af den nyeste viden inden for tangs potentiale og bidrage med at bringe denne ressource ind som en almindelig råvare i det danske køkken. 

Vidste du at…

Mangler du et indslag omkring tang til din forening eller virksomhed?

 Kontakt mig endelig og lad mig fortælle, hvordan jeg kan gøre et foredrag relevant for dig. 

Og så giver jeg da gerne en drink…

 Der kan bestilles “Den Spirulina-inspireret Gin & Tonic” og “Spirulina Smilet” 🙂

September 2017 – December 2018

Søsalat til foder og fødevarer for et renere miljø

Virksomheden, Pure Algae Denmark ApS, udløber af det speciale, som Esben Rimi afviklede i forbindelse med hans uddannelse til Civilingeniør i Bioteknologi. Specialet undersøgte, hvordan en særlig art af tang, søsalat, kan efterlade et positivt aftryk på både vores miljø og vores helbred ved at blive dyrket og anvendt som en fødevare.

Resume for specialet

Strategier inden for bioremediering kan anvendes til at foretage oprensningsprocesser af miljøet, og en potentiel organisme til disse processer har vist sig at være den opportunistiske og hurtigt voksende grønalge Ulva spp. Anvendelsen af Ulva spp. i bioremediering har vist højt potentiale i at forbedre kvaliteten i marine miljøer, men uden handling kan Ulva spp. blive en gene under dannelsen af så kaldte ”Green Tides”. Biomasseudbytterne, der kan komme af at udnytte bioremedieringspotentialet for Ulva spp., har mange anvendelsesmuligheder, f.eks. i medicinalindustrien, som gødning eller i foder- og fødevareindustrien. Formålet med dette studie er at evaluere potentialet af Ulva spp. i danske marine miljøer 1) for bioremediering af næringsstof og 2) for efterfølgende anvendelse af biomassen som foder eller fødevare.

Læs hele specialet her: 

I havet er dyrket tang i hård konkurrence…

De første forsøg blevet foretaget ved Kattegatcenteret meget tæt på land (Figur 2), men de gode resultater kom først ved dyrkning længere til søs (Figur 3). 
Play Video

Figur 2) Tang dyrket ved Kattegatcentret. 

Det lykkedes ikke at opnå vækst på liner sat ud over sommeren ved Kattegatcenteret. Konklusionen var, at det tang, som vi ønskede at dyrke, var i hård konkurrence. Endten blev det spist af små fisk, eller også blev det overgroet af hurtigerevoksende arter. 

 

Figur 3) Tang dyrket ved Hjarnø

Det lykkedes at dyrke den tang vi ønskede ved Hjarnøe over efteråret 2017. De rette vilkår afhænger bl.a. af temperaturen og strømforholdene.

Juni 2017 – Marts 2018